Dynamic

NEWS
ABOUT US

Jiangsu Zhongjin Matai Medicinal Packaging Co., Ltd ,located in Lianyungang Econ. & Tech. Development Zone,was originally founded in 1987. In 2004,Joint Venture with Nihon Matai Co.,Ltd was founded under the name of “Jiangsu Zhongjin Matai Medicinal Packaging Co.,Ltd”.

Address: Lianyungang Econ and Tech Development Zone, Lianyungang City,222047, Jiangsu China
Tel:0086 518 82342708
Fax:0086 518 82342777
P.C.:222047